Regler for maskinkølet materiel

For materiel der er fremstillet efter 2. januar 2012, skal det kontrolleres, at det tomme materiels indvendige temperatur kan nedbringes til den nedenfor foreskrevne temperatur inden for en given periode (i minutter), når den udvendige temperatur ikke er lavere end + 15 °C:

Udvendige temperature 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 °C
Klasse C, F 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 min
Klasse B, E 270 262 253 245 236 228 219 211 202 194 184 177 168 160 151 143 min
Klasse A, D 180 173 166 159 152 145 138 131 124 117 110 103 96 89 82 75 min

Den indvendige temperatur skal på forhånd være bragt til samme temperatur som den udvendige temperatur.

Hvis resultaterne er acceptable, kan materiellet forblive i brug som maskinkølet materiel under sin oprindelige klasse i en periode, der ikke må overstige 3 år. Der findes overgangebestemmelser for materiel ældre end 2012.

Maskinkølet materiel

Anlægget skal være i stand til ved en udendørsgennemsnitstemperatur på + 30 °C at sænke temperaturen i det tomme karrosseri til, og vedligeholde den konstant på følgende niveau:

For klasse A, B og C enhver ønsket, i praksis konstant værdi ti, i overensstemmelse med de nedenfor definerede normer for de tre klasser.

Klasse A. Maskinkølet materiel forsynet med et køleanlæg, således at ti kan vælges mellem + 12 °C og 0 °C inklusive.

Klasse B. Maskinkølet materiel forsynet med et køleanlæg, således at ti kan vælges mellem + 12 °C og - 10 °C inklusive.

Klasse C. Maskinelt materiel forsynet med et køleanlæg, således at ti kan vælges mellem + 12 °C og - 20 °C inklusive.

Når det drejer sig om klasserne D, E og F, en fast, i praksis konstant værdi ti i overensstemmelse med de nedenfor definerede normer for de tre klasser:

Klasse D. Maskinkølet materiel forsynet med et køleanlæg, således at ti er lig med eller mindre end 0 °C.

Klasse E. Maskinkølet materiel forsynet med et køleanlæg, således at ti er lig med eller mindre end -10 °C.

Klasse F. Maskinkølet materiel forsynet med et køleanlæg, således at ti er lig med eller mindre end -20 °C.

K-koefficienten for materiel i klasserne B, C, E og F skal i hvert enkelt tilfælde være lig med eller mindre end 0,4 W/m 2 . K.

Klassifikationsmærker

Materiel Kendingsmærker
Normalt isoleret materiel IN
Kraftigt isoleret materiel IR
Kølet materiel med normal isolering RNA
Kølet materiel med kraftig isolering RRA
Kølet materiel med kraftig isolering RRB
Kølet materiel med kraftig isolering RRC
Kølet materiel med normal isolering RND
Kølet materiel med kraftig isolering RRD
Maskinkølet materiel med normal isolering FNA
Maskinkølet materiel med kraftig isolering FRA
Maskinkølet materiel med kraftig isolering FRB
Maskinkølet materiel med kraftig isolering FRC
Maskinkølet materiel med normal isolering FND
Maskinkølet materiel med kraftig isolering FRD
Maskinkølet materiel med kraftig isolering FRE
Maskinkølet materiel med kraftig isolering FRF
Opvarmet materiel med normal isolering CNA
Opvarmet materiel med kraftig isolering CRA
Opvarmet materiel med kraftig isolering CRB
Klasse C opvarmet materiel med kraftig isolation CRC
Klasse D opvarmet materiel med kraftig isolation CRD
Klasse A maskinkølet og opvarmet materiel med normal isolation BNA
Klasse A maskinkølet og opvarmet materiel med kraftig isolation BRA
Klasse B maskinkølet og opvarmet materiel med kraftig isolation BRB
Klasse C maskinkølet og opvarmet materiel med kraftig isolation BRC
Klasse D maskinkølet og opvarmet materiel med kraftig isolation BRD
Klasse E maskinkølet og opvarmet materiel med kraftig isolation BRE
Klasse F maskinkølet og opvarmet materiel med kraftig isolation BRF
Klasse G maskinkølet og opvarmet materiel med kraftig isolation BRG
Klasse H maskinkølet og opvarmet materiel med kraftig isolation BRH
Klasse I maskinkølet og opvarmet materiel med kraftig isolation BRI
Klasse J maskinkølet og opvarmet materiel med kraftig isolation BRJ
Klasse K maskinkølet og opvarmet materiel med kraftig isolation BRK
Klasse L maskinkølet og opvarmet materiel med kraftig isolation BRL