Ms Olga Algayerova, Executive Secretary of UNECE

Copyright United Nations

United Nations økonomiske Kommission for Europe (UNECE) blev skabt I 1947. UNECE`s arbejde med transport af let fordærvelige fødevarer går tilbage til 1948, hvor der var fødevaremangel efter anden verdenskrig. Dengang blev det besluttet, at en arbejdsgruppe analyserede kravene til og problemerne ved international transport med let fordærvelige fødevarer.

Denne arbejdsgruppe eksisterer stadig i dag og er kendt under navnet WP.11. Gruppen mødes en gang om året og normalt om efteråret i Geneve. Formålet med arbejdet i WP.11 er at udvikle og opdatere ”the Agreement concerning the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage (ATP)”.

Aftalen blev lavet i 1970 i Geneve for at understøtte sikker international transport af let fordærvelige fødevarer ved at harmonisere de relevante forordninger og regler og de administrative procedurer og dokumenter, der blev brugt I forbindelse med køle- og frysetransporter. Aftalen trådte i kraft i 1976 og Danmark tiltrådte den samme år. I dag er 49 lande tilsluttet ATP aftalen og tre lande (Marokko, Saudi Arabien og Tunesien som er udenfor UNECE regionen) er tilknyttet aftalen.

Området, som UNECE dækker, omfatter mere end 47 millioner kvadratkilometer. Landene omfatter ikke blot de europæiske lande, men også Nordamerika (Canada og United States), Centralasien (Kasakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan og Usbekistan) og det vestlige Asien (Israel). Godt 20 % af verdens befolkning bor i UNECE området.