Eksempler på monteret udstyr i køletrailere:

Fabriksmonteret udstyr kan være kødophæng, luftkanaler, mellemgulv, surringsskinner og skillevægge. Dette udstyr fremgår af laboratorierapporten, der ligger til grund for typegodkendelsen, og som ATP kontrollerer også forefindes i det til typen tilmeldte materiel.