Eksempler som har givet anledning til synsbemærkninger:

For eksempel må skader og slid på kassen ikke give anledning til forringet køling af kassen.