Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen i Miljø- og Fødevareministeriet er den overordnede myndighed, der skal sikre, at Danmark overholder den indgåede ATP traktat vedrørende international transport af let fordærvelige fødevarer. Selve godkendelsen af materiel udføres at ATP-materielkontrollen på vegne af Fødevarestyrelsen.