Hvordan læses ATP skiltene

ATP-Klasse skiltet består af tre eller fire bokstaver, som står for:

  1. køletypen: I: Isoleret, R:Køling, F: Mekanisk køling, C:Opvarmet
  2. Isoleringstypen: R: kraftig isolering k<0,4), N. Normal isolering (k<0,7)
  3. Materielklassen: A(0 C), B(-10 C), C(-20 C), …
  4. X betyder at kølemaskinen ikke har egen motor, men drives af bilens motor

F.eks. står FRC for en mekanisk kølet kasse, der er kraftigt isoleret og godkendt til transport af frostvarer (-20 C).

ATP-udløbsskiltet skal læses som den måned, hvor godkendelsen udløber efterfulgt at året. Det betyder, at skiltet 06-2021 forklarer, at godkendelsen for transport af letfordærvelige fødevarer med denne trailer udløber i juni 2021.