Eksempler på korrekt ATP skiltning:

Når materielt er godkendt til international transport af letfordærvelige fødevarer sender ATP sammen med certifikatet en pakke med et antal skilte (plader), der skal påsættes materiellet iht. en vejledning, der er vedlagt.