ATP er en aftale om international transport af letfordærvelige fødevarer og om det specielle materiel, som skal bruges til disse transporter. ATP er en FN-aftale underskrevet af 49 lande. Den aktuelle version er tilgængelig på UNECE hjemmeside.

Det betyder, at for at transportere letfordærvelige fødevarer over de landegrænser, hvor landene har tiltrådt aftalen, skal der forligge en ATP godkendelse af materiellet. Hvert land har dets egne regler for indlandstransport af letfordærvelige fødevarer. For national transport i Danmark kræves der ikke brug af materiel med et ATP certifikat. Men man skal være opmærksom på, at nogle virksomheder kræver ATP godkendt materiel for at kunne sikre transporten af deres varer.

Alle kan se, at der er tale om ATP godkendt materiel på certifikatplader og klassemærker, der er anbragt foroven og forneden ved fronten, på hver side af kølekassen. ATP certifikatet med tilhørende certifikatplader udstedes af ATP-materielkontrollen.

Tilmeld nyt materiel?

Brug vores online portal til at klare hele tilmeldingen

Tid til syn?

Du kan nu logge ind og klare det hele over nettet

Materielkontrol

Log ind her for at kontrollere materiel