Spørgsmål og svar der ofte forekommer

Med en FRC godkendelse kan man køre med kølede fødevarer, men man kan nøjes med en FNA godkendelse, som er rettet imod kølede fødevarer. FRC dækker også transport af frosne fødevarer.
ATP fokuserer på fødevaresikkerhed for de fødevarer, hvor man ikke umiddelbart kan se, at de er blevet dårlige, og som man kan blive syg af at anvende. De kaldes ”letfordærvelige fødevarer”. ATP traktaten omfatter ikke transport af frugt og grønt, og en godkendelse er derfor ikke nødvendig.
I Danmark er en ATP godkendelse ikke nødvendig indenfor landets grænser. Men krydses landets grænser, skal køretøjet have en gyldig ATP godkendelse, hvis der transporteres letfordærvelige fødevarer.
Man skal være opmærksom på, at der er mange virksomheder, der altid kræver, at transport med deres varer foregår med ATP godkendt materiel. Uanset hvilke varer der transporteres. Men dette krav kommer fra kunden, som vognmanden kører for - og ikke fra ATP lovgivningen.
En godkendelse under en typegodkendelse gælder for 6 år. Derefter kan man få materiellet synet, så det er godkendt for 3 år af gangen.
Alle væsentlige ændringer, inklusiv ejer, kræver et nyt ATP certifikat med eller uden kuldetest og syn. Godkendelsen er automatisk bortfaldet, hvis der foretages ændringer som f.eks. nyt køleanlæg, omfattende reparation af kassen eller bortkomst af certifikatpladen.
Så længe at kassen og kølemaskinen kan overholde kravene, vil de kunne opretholde en godkendelse. Men alle køle- og frostkasser slides ved brug, og isoleringsevnen bliver dårligere med tiden. Derfor vil brændstofforbruget stige, og på et tidspunkt er isoleringsevnen for dårlig. Det varierer fra fabrikat til fabrikat, hvor længe den enkelte kasse kan overholde kravet til isoleringsevnen. Derfor er det et spørgsmål om økonomi, hvor længe det kan betale sig at holde materiellet kørende, da omkostningen til brændstof, reparationer og dokumentation af isoleringsevnen stiger med tiden. Ofte udskiftes materiellet i Danmark i intervallet 4 til 8 år. En ”typisk” godkendelsesperiode for udstyr, der er FRC godkendt, er op til ca. 9 år.
ATP traktaten inddeler transportformer i klasser baseret på deres egnethed til de fødevarer, der skal transporteres. De mest almindeligt anvendte klassifikationer er:
  • FRC til transport af fødevarer ved temperaturer mellem + 12° C og -20° C
  • FNA til transport af fødevarer ved temperaturer mellem + 12° C og 0° C
Godkendt materiel må ikke have en isoleringsevne (K-værdi) på mere end 0,70 W/m2 til FNA. FNA anvendes til transport af kølede og omgivende varer, der kræver en stabil temperatur i området fra +12° C til 0° C. Transport af frosne varer kræver ATP klasse FRC med en maksimal K-værdi på 0,40W/m2. Derudover vil ATP-materielkontrollen sikre sig, at kassens kuldebehov er dækket af kuldemaskinens kølekapacitet med en 75 % overkapacitet.
Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be used for such Carriage
FRC er en af flere godkendelsesklasser, i dette tilfælde er der tale om kraftig isoleret materiel (k værdi max 0,4W/m2 K) som er maskinkølet og kan holde et temperaturområde fra +12 til -20 grader C.