Regler for transportmateriellets hygiejniske konstruktion og indretning

Transportmateriellets indvendige overflade samt dele, der kan komme i berøring med fødevarerne, skal bestå af korrosionsfaste materialer, som ikke kan opsuge væske, og som ikke kan indvirke på de transporterede fødevarers sundhed, lugt, smag, farve eller konsistens. Disse indvendige overflader skal være glatte, uden porer og lette at rengøre og desinficere, og konstruktionen skal være tæt, således at isolationen ikke kan påvirkes ved afvaskning med trykvasker eller normale rengøringsmidler.

Der må ikke forekomme fordybninger eller lommer, som ikke let kan rengøres, og materialesamlinger må ikke kunne opsuge væske.

Konstruktionen skal være udført således, at vaskevand og rengøringsmidler har frit afløb fra alle indvendige overflader inklusive fra dørkarme.

Transportmateriellet skal være forsynet med effektive anordninger, som sikrer, at fødevarerne er beskyttede mod insekter og støv.

Eventuelle væskedræn skal være sikret mod luftindtrængning.

Døre til transportrummet skal være forsynet med tætsluttende dobbeltpakning, som ikke kan opsuge væske, og disse døre skal kunne plomberes.

Kødophæng eller hylder skal være korrosionsfaste og konstrueret med henblik på, at de fødevarer, der skal transporteres hængende, og andre ikke emballerede fødevarer ikke må kunne komme i direkte berøring med gulvet.

Transportmateriellets overflader skal være tæt overalt, således at vand eller vanddamp ikke kan trænge ind i isolationen.