Regler for transporttemperaturer

Materiel, der benyttes til transport af dybfrosne fødevarer skal udstyres med en godkendt temperaturmåler iht. EN 12830 og EN 13586. De registrerede temperaturer skal dateres og opbevares i mindst 1 år eller længere, afhængig af typen af fødevarer.

Ved transport af fødevarer, der ifølge ledsagedokumenter angives som dybfrosne eller frosne, må temperaturen ikke på noget sted i lasten ved pålæsning, under transport samt ved aflæsning, være højere end den for hver enkelt fødevarekategori nedenfor eller i den harmoniserede EU-lovgivning anførte:

  • Iscreme: -10 °C
  • Smør: -20 °C

Ved visse tekniske procedurer, f.eks. afrimning af maskinkølet materiels fordamper, der forårsager en kortvarig temperaturstigning af begrænset omfang i en del af lasten, kan tolereres en temperaturstigning på højst 3 °C over den temperatur, der er anført for hver enkelt fødevarekategori.

For følgende frosne og dybfrosne fødevarer kan det tillades, at temperaturen gradvist stiger under transport, når det er hensigten, at fødevaren skal videreforarbejdes straks efter levering:

  • Smør
  • Koncentrerede frugtsafter

Temperaturen for disse fødevarer må maksimalt stige til den af afsenderen angivne temperatur, og hvad der måtte fremgå af transportkontrakten. Denne temperatur må ikke være højere end for kølede fødevarer.

Ved transport af fødevarer, der hverken er dybfrosne eller frosne, må temperaturen ikke på noget sted i lasten ved pålæsning, under transport samt ved aflæsning være højere end den, der er fastsat for hver enkelt fødevarekategori i den harmoniserede EU-lovgivning.

For nedenstående letfordærvelige fødevarekategorier må temperaturen ikke på noget sted i lasten ved pålæsning, under transport samt ved aflæsning være højere end +6 ºC eller den temperatur, som er angivet på emballagen og/eller på transportdokumenterne:

  • Kødprodukter bortset fra varer, der er færdigbehandlet ved saltning, tørring eller sterilisering.
  • Visse mejeriprodukter (yoghurt, kefir, fløde og frisk ost, der forstås som en ikke-modnet ost, som er spiseklar kort efter fremstillingen, og som har en begrænset holdbarhedsperiode).
  • Færdigtilberedte fødevarer (kød, fisk, grøntsager).
  • Spiseklare, tilberedte rå grøntsager, grøntsagsprodukter, som er blevet skåret i tern, skiver eller på anden måde reduceret i størrelsen. Undtaget herfra er rå grønsager, der kun er blevet vasket, skrællet eller skåret i halve.
  • Fiskeprodukter bortset fra produkter, som er færdigbehandlet ved saltning, tørring eller pasteurisering.

Temperaturkontrollen skal sikre, at fødevarerne ikke under transporten fryses på noget sted i lasten.